Norfors Fotograf Peter Dahlerup Ref Dsc 8339

Vi styrker samarbejdet med Norfors

Fra 1. juni 2019 går personalet hos Holte Fjernvarme og Norfors sammen om at give dig den bedste service til den lavest mulige pris. Det gør vi for at styrke fjernvarmen i fremtidens energiforsyning og bidrage til den grønne omstilling.

Tæt samarbejde i mere end 10 år

Holte Fjernvarme og Norfors har begge over 50 års erfaring med produktion og levering af fjernvarme hver for sig. Men i 2008 startede selskaberne et samarbejde om udveksling af varme, så Norfors affaldsvarme kunne komme flest mulige fjernvarmekunder til gode. Siden da har vi udvidet dette samarbejde flere gange, og nu tager vi skridtet fuldt ud og får fælles drifts- og administrationspersonale.

Baggrunden er et fælles ønske om at hente stordriftsfordelene ved et tæt samarbejde. Samtidig etableres en stærk organisation, der kan sikre forbrugerne en effektiv og sikker fjernvarmeforsyning, og som samtidig har den ekspertise, der skal til for at løfte de mange udfordringer på energiområdet – herunder blandt andet den grønne omstilling, hvor de fossile brændsler over en årrække skal udfases af hensyn til miljø og klima.

 Mere affaldsvarme – mindre gas

Som en del af det nye tætte samarbejde får Norfors nu mulighed for at sende mere affaldsvarme sydpå til Holte Fjernvarmes kunder. Norfors’ affaldsvarme kommer fra afbrænding af affald fra Norfors ejerkommuner (Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner) suppleret med biomasse, og en større udnyttelse af varmen er godt nyt for miljøet, fordi det sparer på andre brændsler – og så er det også godt for økonomien i de to selskaber. Både Holte Fjernvarme og Norfors er hvile-i-sig-selv selskaber, så stordriftsfordele og bedre brændselsudnyttelse kommer også varmekunderne til gode.

Du får samme gode service

Som kunde hos Holte Fjernvarme har du stadig en sikker og stabil varmeforsyning til en fornuftig pris. Den eneste forandring er, at fjernvarmemedarbejderne efter d. 1. juni 2019 sidder i Hørsholm, sammen med resten af Norfors. Du kan stadig ringe til os døgnet rundt hvis der opstår tekniske problemer, og vi yder den samme gode kundeservice, som du er vant til. Er du andelshaver, vil du også stadig blive inviteret til generalforsamling én gang om året – ligesom bestyrelsen fortsætter sit gode arbejde

Fokus på fjernvarmen

Med sammenlægningen får fjernvarmen sin egen sektion hos Norfors, og Holte Fjernvarmes adm. direktør, Bjørk Paamand Olsen, bliver således fremover også ny fjernvarmechef hos Norfors, der driver Norfors Fjernvarme, Nivå Fjernvarme, Fredensborg Fjernvarme og Allerød Kommune Fjernvarme.

”Der sidder dygtige fjernvarmemedarbejdere både hos Norfors og hos Holte Fjernvarme – og tilsammen kan vi blive endnu bedre. Vi får et stærkt fagligt miljø, og får udnyttet vores administrative ressourcer meget bedre i fællesskab. Det glæder jeg mig meget til”, siger Bjørk.

Sammenlægningen træder i kraft 1. juni 2019.

norfors-fotograf-peter-dahlerup-ref-dsc_8306

Holte Fjernvarmes bestyrelsesformand Lisbet Riis og Norfors bestyrelsesformand Morten Slotved underskriver den nye samarbejdsaftale. Bagerst ses (fra venstre) næstformand for Holte Fjernvarme Frank Toft-Jensen, adm. direktør for Holte Fjernvarme Bjørk Paamand Olsen, næstformand for Norfors Jens Ive, vicedirektør i Norfors Jan Olsen og adm. direktør i Norfors Tonny Juul Jensen