Overskudsvarme

Varsling om yderligere nedsættelse af den variable varmepris gældende fra 1. juli 2023

Som tidligere oplyst følger vi i Holte Fjernvarme økonomien i selskabet og priserne på energimarkedet tæt.

Bestyrelsen har på sit møde den 22. maj 2023 vurderet udviklingen for perioden jan-april og har på den baggrund set på reviderede budgetter for resten af 2023.

Baseret på regnskabstallene for de første 4 måneder samt de senest modtagne prognoser for prisudviklingen på energimarkedet, udarbejdet af Dansk Fjernvarme, har bestyrelsen derfor, som også oplyst på den ordinære generalforsamling, besluttet at

nedsætte den variable varmepris med yderligere 100 kr./MWh således, at prisen fra 1. juli 2023 vil være 795 kr./MWh

Det vil være naturligt fortsat at genbesøge budgetterne løbende, så længe der fortsat er så stor usikkerhed om prisudviklingen på energimarkedet.

Se de opdaterede takster hér.