Radiator

Varsling om prisstigninger gældende pr. 1. august 2022

Holte Fjernvarme undgår desværre ikke prisstigninger i 2022. De ekstraordinære høje priser på gas og elektricitet samt reducerede mængder af affaldsvarme fra Norfors til Holte Fjernvarme betyder, at taksten på den variable varmepris sættes op pr. 1. august 2022.

Vi er opmærksom på, at det tidligere har været meldt ud, at priserne ville blive søgt holdt i ro i 2022, men ingen havde forudset den helt ekstraordinære udvikling på energimarkedet, som de seneste måneder har været påvirket af. Den overdækning, der var opsparet, er opbrugt og derfor er der kun takststigninger tilbage til dækning af omkostningerne.

Holte Fjernvarme er et andelsselskab og vi skal derfor sikre, at varmeprisen afspejler omkostningerne efter det, der kaldes samtidighedsprincippet. Vores nye priskalkulation er derfor beregnet på grundlag af de forventede markedspriser på gas og el samt affaldsvarme på en sådan måde, at der, med de nye takster, er balance i regnskabet i 2024. I en tid med ustabile gas- og elpriser vil vi følge udviklingen tæt og revurderer vore takster oftere, end vi har været vandt til.

De nye varmepriser (tariffer) fremgår af Takstbladet på Holte Fjernvarmes hjemmeside.

Den variable varmepris inkl. moms vil fra 1. august 2022 udgøre 762,94 (DKK/MWh). Der er ikke ændret på andre takster, end den variable varmepris.

Det betyder, at varmeprisen for et standardhus (130 m2, 18,1 MWh) vil udgøre 19.009 kr./år og for en standard lejlighed (75 m2, 13 MWh) vil udgøre 12.918 kr./år.

Det er desværre ikke muligt at blive omfattet af varmechecken, med det grundlag for ordningen, der er kendt på nuværende tidspunkt. Dette fordi vores forbrug af gas sammenholdt med affaldsvarme ikke overstiger grænsen fastsat af Energistyrelsen.

Gode råd og information

På vores hjemmeside findes gode spareforslag til at begrænse forbruget af energi/varme.

Vi vil samtidig opfordre til, at man husker at få serviceret og tilset eget fjernvarmeanlæg og vandvarmer. Det har i mange tilfælde vist sig at være fordelagtigt.