Radiator

Varsling om nedsættelse af den variable varmepris gældende fra 1. juli 2023

Som tidligere meddelt følger vi i Holte Fjernvarme økonomien i selskabet og priserne på energimarkedet tæt.

Holte Fjernvarme er et andelsselskab og, vi skal derfor sikre, at varmeprisen afspejler omkostningerne efter det, der kaldes samtidighedsprincippet.

Bestyrelsen har på sit møde den 17. april 2023 vurderet udviklingen i første kvartal og på den baggrund set på reviderede budgetter for resten af 2023.

Baseret på regnskabstallene for første kvartal samt de senest modtagne prognoser for prisudviklingen på energimarkedet, udarbejdet af Dansk Fjernvarme, har bestyrelsen derfor besluttet at

       nedsætte den variable varmepris fra 1.130 kr./MWh til 895 kr./MWh, svarende til godt 21 %.

Priserne kan ses hér.

Samlet set er den variable varmepris siden december 2022 dermed nedsat med 25%.

Det vil være naturligt fortsat at genbesøge budgetter og dermed taksterne kvartalsvist, så længe, der fortsat er så stor usikkerhed om prisudviklingen på energimarkedet.

Fortsætter energipriserne den positive udvikling vi har set i foråret, vil der være udsigt til yderligere prisjusteringer.

Gode råd og information
denne side findes gode spareforslag til at begrænse forbruget af energi/varme.