spar-varmenHvis varmen svigter, eller du har problemer med anlægget eller varmeforsyningen, skal du ringe til os på 45420002.

Men inden du ringer, vil vi bede dig om at

Se efter, om der er vand på anlægget

Det kan du se på manometret (trykmåleren). Almindeligvis skal viseren stå mellem ca. 0,8 og 1,5 bar. Hvis trykket er for lavt, kan varmecirkulationen blive utilstrækkelig.

Se i vejledningen til din varmeveksler, hvordan du nemt kan øge vandtrykket ved at lukke mere vand ind i systemet.

BEMÆRK: Hvis der ofte er behov for vandpåfyldning, bør VVS-installatøren tilkaldes. Der kan være tale om et utæt rør i det interne anlæg – måske skjult under gulv ell. lign.

Arbejder cirkulationspumpen?

Det er ikke så sjældent, at en bruger utilsigtet kommer til at trykke på elkontakten. Og man opdager det først, når varmen ikke kommer rundt i radiatorerne. Er det sket, så sæt pumpen igang med et tryk på elkontakten. Det behøver du ikke hjælp til – men du er naturligvis velkommen til at ringe til HF-varmemesteren, hvis du er i tvivl.

Er snavssamleren tilstoppet?

Hvis du er bare lidt fiks på fingrene, kan du nemt efterse og rense dette filter selv:

  1. Luk for hovedstophanerne
  2. Se på din brugsvejledning til varmeveksleren, hvor snavssamleren sidder og hvordan den ser ud
  3. Skru proppen ud med en svensknøgle
  4. Udtag filteret og rens det
  5. Skru proppen i igen – husk pakningen!
  6. Luk op for hovedstophanen

Vil en eller flere radiatorer ikke blive varme, når fyringssæsonen starter?

Det er næsten altid fordi stiften i radiator-termostaten har sat sig fast. Hvis du er fiks på fingrene, kan du selv løsne stiften igen:

  1. Termostatgrebet på radiatoren skal tages af. De fleste termostater er monteret med et spændebånd, som skal løsnes med en skruetrækker, før grebet forsigtigt kan lirkes af. Skru helt op for termostaten før du afmonterer den – så bliver det nemmere at sætte den på igen.
  2. I midten af ventilen, som kommer til syne, når grebet er taget af, sidder en lille stålstift. Træk forsigtigt stiften et par millimeter ud med fingrene eller med en tang. Inde i ventilen sidder der en fjeder, som normalt vil presse stiften udad. I nogle tilfælde skal stiften lirkes lidt frem og tilbage, før fjederen af sig selv vil skubbe den helt til yderpositionen.
  3. Sæt termostatgrebet på og stram spændebåndet. Det kan drille lidt, nu hvor fjederen igen presser imod.