Radiator Med Hånd

Variabel varmepris

Flere har spurgt ind til hvornår den variable varmepris forventes nedsat.

Bestyrelsen vil, som tidligere udmeldt, vurdere den variable varmepris medio april, når vi har set regnskabet for 1. kvartal af 2023.

Som vi tidligere har skrevet ud om, har vi et efterslæb i varmeregnskabet for 2022, som vi er ved at indhente – og den “gode” historie er, at det sker hurtigere end oprindeligt planlagt.

Efterslæbet kom fordi varmeprisen i første halvår af 2022 ikke havde taget højde for den prisudvikling på gas vi blev ramt af og også efterårets prisudvikling på gas oversteg de prognoser vi havde fået fra Dansk Fjernvarme.

Samtidig brugte vi mere gas end forudsat fordi vi, grundet tekniske udfordringer hos Norfors, ikke fik den mængde affaldsvarme, der var budgetteret med.

Så, hvor andre har betalt for meget i forskud, kom vi desværre bagud idet vi skal tage udgangspunkt i udmeldte takster og ikke bare løbende må regulere priserne uden varsel.

Den samlede varmepris for 2022 var dog stadig relativ lav sammenlignet med såvel andre fjernvarmeselskaber, som individuelle gasforbrugere.

Vi vil melde yderligere ud i løbet af i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, der udsendes til alle andelshavere i uge 17 (25-28. april 2023.)