Holte Fjernvarme takker for en velbesøgt generalforsamling

Holte Fjernvarme vil gerne sige tak til vores andelshavere for en velbesøgt generalforsamling med relevante spørgsmål og god stemning.

Generalforsamlingen mandag d. 24/9 var sat i lidt anderledes rammer end normalt. Vi bød nemlig for første gang velkommen til mini-messen Rudersdal Energicenter. Mini-messen er tænkt som en platform for at I, vores andelshavere, får mulighed for at blive klogere på energi og bolig. Til at hjælpe med dette havde vi inviteret virksomheder med ekspertise indenfor disse felter. Det viste sig at være en stor succes for alle deltagere, både andelshavere, medarbejdere og de som udstillede på mini-messen. Generalforsamlingen var meget velbesøgt, med 85 andelshavere repræsenteret (nogle ved fuldmagt).

En tak skal derfor lyde til: Velux, Danfoss Redan, Halbergs og Jesper Nielsen for, at stille op med spændende og relevante input til både andelshavere og medarbejdere.

Vedtægtsændring

På generalforsamlingen stillede bestyrelsen forslag om ændring af selskabets vedtægter pr. 1. januar 2019. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og såfremt forslaget også godkendes ved 2. behandling på ekstraordinær generalforsamling d. 15. oktober 2019, træder de nye vedtægter i kraft.

Næste generalforsamling

Da regnskabsåret fra 1/1 2019 omlægges til at følge kalenderåret, ses vi allerede til næste generalforsamling i maj 2019.

Referat fra generalforsamlingen