Nyhed Brochure

Tak for en engageret generalforsamling

Mere end 75 personer repræsenterende 446 stemmer deltog i dette års ordinære generalforsamling, hvor vi have en engageret dialog og drøftelse om væsentlige forhold for selskabet.

Den ordinære generalforsamling vedtog, at Holte Fjernvarme a.m.b.a. sammenlægges med I/S Norfors med effekt fra 1. juli 2023.

Referat af den ordinære generalforsamling fremgår af selskabets hjemmeside på følgende link:

http://holte-fjernvarme.dk/om/dokumenter/

Beslutningen blev vedtaget med overvældende majoritet sådan, som det fremgår af referatet.

Der vil, som vedtægterne foreskriver, derfor blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen om en sammenlægning skal genbehandles.

Erik Mollerup

Adm. Direktør