Norfors Fotograf Peter Dahlerup Ref Dsc 8339

Spørgsmål til bestyrelsen om sammenlægning

Bestyrelsen foreslår til den ordinære generalforsamling den 22. maj 2023, at Holte Fjernvarme a.m.b.a. sammenlægges med I/S Norfors.

Der er siden annonceringen af forslaget modtaget en række spørgsmål, som der er udarbejdet nedenstående svar på:

  • Bestyrelsen foreslår HF fusioneret ind i Norfors. I det store billede kan vi godt se at det kan give en vis mening. Men hvad sker der hvis generalforsamlingen ikke beslutter det?

Hvis generalforsamlingen forkaster bestyrelsens forslag, så vil Holte Fjernvarme a.m.b.a. fortsætte, som selvstændigt selskab, indtil andet måtte blive besluttet.

  • Under antagelse af at generalforsamlingen beslutter fusionen, hvilket behov er der så for en bestyrelse i HF. Valg til bestyrelsen skulle jo være betinget af, at fusionen ikke blev realiseret?

Indtil en sammenlægning er besluttet skal der være en bestyrelse for selskabet og vedtægterne foreskriver, at der skal finde et valg sted, på den ordinære generalforsamling.

Hvis sammenlægningen vedtages af generalforsamlingen, så må man forvente, at bestyrelsens levetid vil være begrænset frem til ultimo juni samt et afsluttende bestyrelsesmøde i efteråret når likvidator har afsluttet sit arbejde.

  • Hvis fusionen vedtages, hvordan vil Norfors mange interessenter, herunder kunderne i HF’s område, så være repræsenteret?  Det ser ud til at Norfors har en bestyrelse sammensat af borgmestrene, men vi ser ikke noget som helst om et repræsentantskab eller lignende.

Holte Fjernvarmes kunder vil blive en del af den forbrugerkontaktgruppe, som findes i Norfors. Her vil repræsentanter for ejerforeninger, boligselskaber og grundejerforeninger blive en del af dette forum.

Følgende 5 spørgsmål er besvaret under et nedenfor:

  • Hvad bliver konsekvenser for Holte Fjernvarme, hvis Norfors, som angivet i pressen må lukke?
  • Hvordan vil Holte Fjernvarme sikre den planlagte udbygning af fjernvarmeforsyninger, som indgår i Kommunens varmeplan, hvis Norfors må lukke?
  • Hvad er årsagen til, at lovforslaget forventes at indebære, at Norfors må lukke?
  • Betyder det, at Norfors ikke er et økonomisk velfungerende affaldsforbrændingsanlæg, som vil kunne overleve i konkurrence med andre affaldsforbrændingsanlæg?
  • Bestyrelsen foreslår, at Holte Fjernvarme sammenlægges med I/S Norfors. Hvilke konsekvenser og indvirkninger har lovforslaget og ovennævnte risiko for lukning af Norfors for denne beslutning?

Lovforslaget vedrører alene aktiviteterne knyttet til affaldsforbrændingen og er et krav om, at de skal selskabsgøres og dermed skal adskilles fra øvrige opgaver i I/S Norfors herunder fjernvarmeaktiviteterne.

Det betyder, at al fjernvarmeaktivitet selskabsmæssigt skal adskilles fra aktiviteterne knyttet til affaldsforbrændingen og dermed vil det ikke påvirke fjernvarmeforsyningen direkte.

Påvirkningen kan komme af, at der på den lange bane ikke kan leveres affaldsvarme til fjernvarmen – altså, at der skal etableres anden varmeproduktion end den vi kender i dag.

Norfors vil med andre ord ikke lukke, men have fjernvarmen, som sin hovedaktivitet!

Lovforslaget lægger op til, at der ikke skal være så mange affaldsforbrændingsanlæg i Danmark, som der er i dag – og det er det forhold, som udfordrer Norfors.

Derfor ændrer disse forhold ikke på bestyrelsens indstilling om, at Holte Fjernvarme sammenlægges med I/S Norfors fjernvarmes aktiviteter, så man med en mere robust organisation kan levere på de forventninger til udbygning af fjernvarmen, som Rudersdal kommune har lagt op til i deres varmeplan.