Info til VVS’ere og professionelle samarbejdspartnere

Under selvbetjening kan du via eForsyning holde øje med dit forbrug, se de dokumenter og breve fjernvarmen har sendt til dig, samt melde flytning. For at få adgang til din side hos eForsyningen, skal du bruge dit forbrugernummer. Det finder du på din seneste regning – eller ved at kontakte os.