Christiansborg

Så kom energiforliget!

Det var en travl dag på Christiansborg, da regeringen i fredags, d. 29. juni 2018, præsenterede ikke mindre end 4 politiske aftaler op til sommerferien – herunder nyt energiforlig.

Hos Holte Fjernvarme har vi ventet i spænding på energiforliget, da både regeringens udspil og de efterfølgende forhandlinger har omhandlet nogle af hjørnestenene i de regelsæt, vi som fjernvarmeselskab skal følge. Det gælder f.eks. regler for, hvordan vi må producere vores varme, om store varmepumper er en god idé hos os, om vi er tvunget til at købe energibesparelser, og hvordan vi kan koble nye kunder på fjernvarmenettet.

Det nye energiforlig giver gode – synes vi – svar på nogle af disse spørgsmål:

  • Afgiften for store varmepumper blev sat pænt ned, så økonomien i en eller flere store varmepumper er blevet bedre. Vi undersøger nu om det kunne være noget for os.
  • Vi bliver fritaget for pligten til at købe energibesparelser fra 2021. Dermed kommer vores kunder til at spare ca. en million kr. om året til sammen.

Der er dog også vigtige spørgsmål, som vi må vente på at få svar på:

  • Den såkaldte “brændselsbinding” gælder stadig for os – så hvis vi gerne vil bygge en stor varmepumpe, skal vi stadig have dispensation for at få lov til at bruge mindre naturgas. Politikerne undersøger dog om de kan hæve grænsen for fritagelse for brændselsbindingen, så den bl.a. også kommer til at gælde for os i fremtiden.
  • Vores mulighed for at investere i nye fjernvarmeledninger, og dermed koble nye kunder på, afhænger af, om vi kan regne med, at disse kunder så bliver ved med at være kunder indtil investeringerne er betalt tilbage – altså den såkaldte “tilslutnings- og forblivelsespligt”. Politikerne undersøger konsekvenserne af at fjerne denne pligt, og planlægger at træffe beslutning om det i efteråret 2018. Det giver usikkerhed om vilkårene for at udbrede fjernvarmen.

Alt i alt er vi dog glade for at der er kommet et forlig, for det giver os nogle faste rammer at arbejde ud fra. Og faste rammer sikrer, at de beslutninger, vores bestyrelse træffer, har en lang holdbarhed, så vi kan sikre stabil og billig fjernvarme langt ind i fremtiden.