Skilt 03

Referat af generalforsamlingen 2020 er nu tilgængeligt

Trods et uvant format, blev den digitale generalforsamling gennemført med succes. Der var stort set ligeså mange andelshavere repræsenteret som sædvanligt – og vi kan se af trafikken på portalen, at rigtig mange har været “forbi” generalforsamlingen i den periode, hvor portalen var åben.

Holte Fjernvarmes generalforsamling blev i 2020 afholdt digitalt, som følge af COVID-19 epidemien. Det var et uvant format, både for administrationen, bestyrelsen og andelshaverne – men det forhindrede ikke vores andelshavere i at tilmelde sig generalforsamlingen, gennemgå materialet, og afgive stemmer på selve dagen for generalforsamlingen.

Alle andelshavere har modtaget en invitation til den digitale generalforsamling med posten i maj 2020. I brevet stod både adressen til online-portalen, samt en personlig login-kode. Fra bestyrelsens side havde det været drøftet, om det digitale format ville afholde nogen fra at deltage – og også om den fleksibilitet, som formatet også giver, måske til gengæld ville give “nye” grupper af andelshavere mulighed for at deltage i generalforsamlingen. Antallet af andelshavere, der gik ind og oprettede sig på portalen, viste sig dog at være helt på niveau med dem, der plejer at deltage i den fysiske generalforsamling. Så alt i alt kan det konkluderes, at det digitale format ikke har rykket det aktive ejerskab i andelsselskabet i hverken positiv eller negativ retning – og det er bestyrelsen alt i alt tilfreds med.

Holte Fjernvarme takker alle andelshavere, som tog sig tid til at deltage i generalforsamlingen – uden jer, var der ikke noget fjernvarmeselskab!

Se referatet fra generalforsamlingen her.