Varmepris for regnskabsåret 2017/2018

Varmepriserne i regnskabsåret 2017/2018 er fastsat af bestyrelsen til følgende beløb inkl. moms:

Variabel varmepris:
kr. 512,50 pr. MWh

Målerafgift:
kr. 8,00 pr. m3 fjernvarmevand, der løber gennem måleren

Volumenafgift:
kr. 8,75 pr. m3 bygningsvolumen

Budgettet 2017/2018 samt styringstabel blev udsendt via Nets (PBS) sammen med opkrævningen for rate nr. 1 ultimo maj 2017.

Budgettet 2017/2018 med ny pris blev udsendt via Nets (PBS) sammen med opkrævningen for rate nr. 5 ultimo september 2017.

Årsopgørelsen 2016/2017 blev udsendt via Nets (PBS) sammen med opkrævningen for rate nr. 2 ultimo juni 2017.

Link til takstregulativ

Link til takstblad for 2017/18

Varmepris for regnskabsåret 2016/2017

Varmepriserne i regnskabsåret 2016/2017 er fastsat af bestyrelsen til følgende beløb inkl. moms:

Variabel varmepris:
kr. 593,75 pr. MWh

Målerafgift:
kr. 8,00 pr. m3 fjernvarmevand, der løber gennem måleren

Volumenafgift:
kr. 8,75 pr. m3 bygningsvolumen

Budgettet 2016/2017 udsendes via Nets (PBS) sammen med opkrævningen for rate nr. 1 i maj 2016.

Årsopgørelsen 2015/2016 samt styringstabel udsendes via Nets (PBS) sammen med opkrævningen for rate nr. 2 i juni 2016.

Link til takstregulativ

Link til takstblad for 2016/17

Klagevejledning

Har du klaget over en ydelse leveret af fjernvarmeselskabet, og har du ikke fået medhold, kan du indgive en klage til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 41715000, email: post@energianke.dk. Hjemmeside: www.energianke.dk.

EU-Kommissionens online-klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive fjernvarmeselskabets emailadresse.