Din varmepris

Holte Fjernvarmes varmepris 2019 pr. d. 1. oktober

Priser inkl. moms

Pris gældende fra 01.10.2019

Fastpris kr./m2             kr. 43,75
Motivationsafgift kr./MWh * (35˚ c – afkøling)             kr. 25,00
Variabel varmepris kr./MWh             kr. 431,25

Storforbrugerrabat på fastpris:

0 – 10.000 m2 Ingen rabat
10.001 – 20.000 m2 20% rabat på antal m2 i intervallet
over 20.000 m2 40% rabat på antal m2 i intervallet

 

For at beregne din varmepris skal du bruge:

  • Dit forbrug i megawatt timer pr. år – MWh
  • Din gennemsnitlige afkøling i grader – oC
  • Arealet på din bygning i kvadratmeter – m2

Disse tal kan du finde på E-forsyning. Din login-data til E-forsyning kan du finde på din seneste opgørelse. Når du er logget på E-forsyning, klik på ”Mine Dokumenter”, og åbn dernæst din nyeste ”opgørelse” – her finder du tallene du skal bruge for at beregne din varmepris.

Hvordan beregner vi din varmepris?

Prisen på din varme bliver beregnet ud fra de tre parametre:

  • Fastpris
  • Variabel varmepris
  • Motivationsafgift

Hvad betyder det?

Fastprisen afspejler de faste udgifter Holte Fjernvarme har ved at producere og levere fjernvarme. Din fastpris bliver bestemt af din boligs areal m2. Vi får de korrekte tal direkte fra Bygnings- og Boligregistret, BBR.

Variabel varmepris afhænger af hvor mange MWh du bruger på at varme din bolig op. Det vil sige dit faktiske forbrug af varme – jo højere du skruer op for varmen, jo mere betaler du.

Motivationsafgiften dækker over hvor god din afkøling er. Jo bedre afkøling jo mindre motivationsafgift. Hvis din afkøling gennemsnitlig ligger på mindst 35 grader, så slipper du helt for at betale motivationsafgift.

På siden Forstå din faktura kan du læse mere om hvor ofte du får en faktura, og hvordan prisen på din faktura er regnet ud.

Du kan se varmepriserne fra tidligere år på siden Dokumenter, under Regnskaber, budgetter og takstblade.

 Klagevejledning

Har du klaget over en ydelse leveret af fjernvarmeselskabet, og har du ikke fået medhold, kan du indgive en klage til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 41715000, email: post@energianke.dk. Hjemmeside: www.energianke.dk.

EU-Kommissionens online-klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive fjernvarmeselskabets emailadresse.