Tarifændring

Vi indførte nye tariffer pr. 1. janauar 2019. Dermed er måden, hvorpå prisen for din varme bliver beregnet, ændret.

Ændringerne i hovedpunkter:

  • Der vil blive afregnet hver måned, og afregningen vil afspejle det faktiske forbrug.
  • Fastprisen ændres fra at blive afregnet efter ejendommens volumen til at blive afregnet efter kvadratmeter, ifølge oplysninger på BBR.
  • Den variable varmepris sænkes, og fordelingen mellem fastprisen og den variable varmepris ændres, så den følger Forsyningstilsynets anbefaling.
  • Målerafgiften skifter navn til “motivationsafgiften”.
  • Kunder som har en god afkøling, og dermed udnytter deres varme bedst muligt, har mulighed for at slippe for den nye motivationsafgift.
  • Rabatten for storkunder ændres for at gøre den mere retfærdig.

Læs mere på http://holte-fjernvarme.dk/nye-tariffer/ , hvor du også kan beregne, om ændringen betyder noget for din varmepris.

Varmepris for regnskabsåret 2019

Varmepriserne i regnskabsåret 2019 er fastsat af bestyrelsen til følgende beløb inkl. moms:

Variabel varmepris:
kr. 478,75 pr. MWh

Motivationsafgift: (ved afkøling mindre end 35 °C)
kr. 25,00 pr. MWh * (35 °C – faktisk afkøling)

Ved afkøling større end 35 °C betales ingen afgift.

Fastpris:
kr. 43,75 pr. m2 bygningsareal

 

Takstblad for 2019 kan ses her.

Varmepris for regnskabsåret 2018 (1/6 – 31/12)

Varmepriserne i regnskabsåret 2018 (1/6 – 31/12) blev fastsat af bestyrelsen til følgende beløb inkl. moms:

Variabel varmepris:
kr. 512,50 pr. MWh

Målerafgift:
kr. 8,00 pr. m3 fjernvarmevand, der løber gennem måleren

Volumenafgift:
kr. 8,75 pr. m3 bygningsvolumen

Budgettet 2018 (1/6 – 31/12) blev udsendt via Nets (PBS) sammen med opkrævningen for rate nr. 1 ultimo maj 2018.

Årsopgørelsen 2017/2018 blev udsendt via Nets (PBS) sammen med opkrævningen for rate nr. 2 ultimo juni 2018.

 

Varmepris for regnskabsåret 2017/2018

Varmepriserne i regnskabsåret 2017/2018 blev fastsat af bestyrelsen til følgende beløb inkl. moms:

Variabel varmepris:
kr. 512,50 pr. MWh

Målerafgift:
kr. 8,00 pr. m3 fjernvarmevand, der løber gennem måleren

Volumenafgift:
kr. 8,75 pr. m3 bygningsvolumen

Budgettet 2017/2018 samt styringstabel blev udsendt via Nets (PBS) sammen med opkrævningen for rate nr. 1 ultimo maj 2017.

Budgettet 2017/2018 med ny pris blev udsendt via Nets (PBS) sammen med opkrævningen for rate nr. 5 ultimo september 2017.

Årsopgørelsen 2016/2017 blev udsendt via Nets (PBS) sammen med opkrævningen for rate nr. 2 ultimo juni 2017.

Klagevejledning

Har du klaget over en ydelse leveret af fjernvarmeselskabet, og har du ikke fået medhold, kan du indgive en klage til Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 41715000, email: post@energianke.dk. Hjemmeside: www.energianke.dk.

EU-Kommissionens online-klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive fjernvarmeselskabets emailadresse.