Norfors Fotograf Peter Dahlerup Ref Dsc 8339

Tak for en god og udbytterig generalforsamling!

Godt 50 personer deltog i dette års generalforsamling, på Mariehøjcenteret.
Det blev en god, engageret og forhåbentlig for alle udbytterig aften med mange gode indlæg og debatter.
Referatet er nu at finde på hjemmesiden under dokumenter.

Bestyrelsen vil nu gennemgå de mange spørgsmål og kommentarer, der fremkom under generalforsamlingen og drøfte mulige initiativer i forlængelse heraf.
Det kan eksempelvis være informationsmøder om Grøn Varme og udbygningsplanerne for fjernvarmen i vores område når planerne foreligger lige som det kan være, at invitere til erfaringsudveksling – ERFA-møder, for varmemestre i større ejendomme og for forbrugere i villaer med fokus på optimal drift af sine anlæg.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Frank Toft-Jensen, som formand og Lisbet Riis, som næstformand.