Drift og administration er pr 1. juni 2019 outsourcet til Norfors.

Bestyrelsen for Holte Fjernvarme

Holte Fjernvarmes bestyrelse består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, samt 2 medlemmer der udpeges af hhv. Rudersdal Kommune og Søllerød Almene Boligselskab.

frank-toft-jensen-sorthvid-webcrop

Frank Toft-Jensen

Bestyrelsesformand fra 2020.

Medlem af bestyrelsen fra 2014.

lisbet-riis-sorthvid-webcrop

Lisbet Riis

Næstformand

Medlem af bestyrelsen fra 2009 – først som udpeget af Søllerød Almene Boligselskab 2009-2012, derefter generalforsamlingsvalgt medlem. Næstformand fra 2012-2015 og igen fra 2020. Bestyrelsesformand fra 2015-2020.

kim-wolstrup-sorthvid-webcrop

Kim Wolstrup

Medlem af bestyrelsen fra 2016.

niels-trier-sorthvid-webcrop

Niels Trier

Medlem af bestyrelsen fra 2017.

birgitte-brinch-madsen-sorthvid-webcrop

Birgitte Brinch Madsen

Medlem af bestyrelsen fra 2018.

joergen_haukohl_sh

Jørgen Haukohl

Medlem af bestyrelsen fra 2019.

rudersdal_011221_094

Christoffer Buster Reinhard

Udpeget af Rudersdal kommune fra 2022-2025.

lisbet-hansen-sorthvid-webcrop

Lisbet Hansen

Medlem af bestyrelsen fra 2012 – udpeget af Søllerød Almene Boligselskab.

Suppleanter

Svend Joensen

1. suppleant

Vakant

2. suppleant

Flemming Møller

Suppleant for bestyrelsesmedlem udpeget af Rudersdal Kommune

John Andersen

Suppleant for bestyrelsesmedlem udpeget af Søllerød Almene Boligselskab

Organisation

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Alle andelshavere har stemmeret på generalforsamlingen iht. fjernvarme-overenskomsten.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 6 vælges af generalforsamlingen, og 2 udpeges af hhv. Rudersdal kommune og SABs bestyrelse.

Formandskab

Formandskabet består af bestyrelsens formand og næstformand.

Direktion

Direktøren varetager bestyrelsesbetjening, tilsyn med den med Norfors indgåede Management- og Varmeleveringsaftale samt repræsentere Holte Fjernvarme.

jan-olsen

Jan Olsen
Fjernvarmedirektør

Tlf. (+45) 4516 0502