Ledelsen

bjoerk-paamand-olsen-sorthvid-webcrop

Bjørk Paamand Olsen

Adm. direktør

bpo@holte-fjernvarme.dk

Drift og administration er pr 1. juni 2019 outsourcet til Norfors.

Bestyrelsen for Holte Fjernvarme

Holte Fjernvarmes bestyrelse består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, samt 2 medlemmer der udpeges af hhv. Rudersdal Kommune og Søllerød Almene Boligselskab.

lisbet-riis-sorthvid-webcrop

Lisbet Riis

Bestyrelsesformand

Medlem af bestyrelsen fra 2009 – først som udpeget af Søllerød Almene Boligselskab 2009-2012, derefter generalforsamlingsvalgt medlem. Næstformand fra 2012. Bestyrelsesformand fra 2015.

frank-toft-jensen-sorthvid-webcrop

Frank Toft-Jensen

Næstformand

Medlem af bestyrelsen fra 2014.

kim-wolstrup-sorthvid-webcrop

Kim Wolstrup

Medlem af bestyrelsen fra 2016.

niels-trier-sorthvid-webcrop

Niels Trier

Medlem af bestyrelsen fra 2017.

birgitte-brinch-madsen-sorthvid-webcrop

Birgitte Brinch Madsen

Medlem af bestyrelsen fra 2018.

erik-mollerup-sorthvid-webcrop

Erik Mollerup

Medlem af bestyrelsen fra 2010-2014 samt fra 2018 – udpeget af Rudersdal Kommune.

lisbet-hansen-sorthvid-webcrop

Lisbet Hansen

Medlem af bestyrelsen fra 2012 – udpeget af Søllerød Almene Boligselskab.

Suppleanter

Beate Hovland

1. suppleant

Svend Joensen

2. suppleant

Randi Mondorf

Suppleant for bestyrelsesmedlem udpeget af Rudersdal Kommune

John Andersen

Suppleant for bestyrelsesmedlem udpeget af Søllerød Almene Boligselskab

Organisation

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Alle andelshavere har stemmeret på generalforsamlingen iht. fjernvarme-overenskomsten.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 6 vælges af generalforsamlingen, og 2 udpeges af hhv. Rudersdal kommune og SABs bestyrelse.

Formandskab

Formandskabet består af bestyrelsens formand og næstformand.

Direktion

Direktøren varetager selskabets daglige ledelse vedrørende strategi, administration og teknisk drift.