Ledelsen

bjoerk-paamand-olsen-sorthvid-webcrop

Bjørk Paamand Olsen

Adm. direktør

bpo@holte-fjernvarme.dk

lars-skovgaard-sorthvid-webcrop

Lars Skovgaard

Økonomichef

ls@holte-fjernvarme.dk

jonas-johansen-sorthvid-webcrop

Jonas Johansen

Teknikchef

jj@holte-fjernvarme.dk

Administration og økonomiteam

Holte Fjernvarmes økonomiteam har 4 ansatte under økonomichefen.

Økonomiteamet udfører strategisk økonomiplanlægning, bogholderi og økonomisk administration for moderselskabet, samt de to datterselskaber. Desuden leverer økonomiteamet administrativ support til selskabets varmeforbrugere.

karen-jensen-sorthvid-webcrop

Karen Dupont Jensen

Kundekoordinator

kj@holte-fjernvarme.dk

bodil-draeger-09-sorthvid-webcrop

Bodil Dræger

Administrativ medarbejder

bd@holte-fjernvarme.dk

stine-luchau-pabst-sorthvid-webcrop

Stine Lüchau Pabst

Økonomimedarbejder

sp@holte-fjernvarme.dk

lise-groth-hede-sorthvid-webcrop

Lise Groth Hede

Kommunikations-medarbejder

lh@holte-fjernvarme.dk

Teknikteamet

Holte Fjernvarmes teknikteam har 3 ansatte under teknikchefen, i selskaberne Holte Fjernvarme a.m.b.a. (HF) og HF Energirådgivning a.m.b.a. (HF-E).

Teknikteamet varetager 24h driftvagt, udfører drift og vedligehold af ledningsnet og kedelcentraler, samt teknisk support til selskabets varmeforbrugere.

jens-moerck-sorthvid-webcrop

Jens Mørck

Servicetekniker

jm@holte-fjernvarme.dk

henrik-kristensen-sorthvid-webcrop

Henrik Kristensen

Servicetekniker

hk@holte-fjernvarme.dk

sune-stoerup-sorthvid-webcrop

Sune Størup

Servicetekniker

ss@holte-fjernvarme.dk

Bestyrelsen for Holte Fjernvarme

Holte Fjernvarmes bestyrelse består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, samt 2 medlemmer der udpeges af hhv. Rudersdal Kommune og Søllerød Almene Boligselskab.

lisbet-riis-sorthvid-webcrop

Lisbet Riis

Bestyrelsesformand

Medlem af bestyrelsen fra 2009 – først som udpeget af Søllerød Almene Boligselskab 2009-2012, derefter generalforsamlingsvalgt medlem. Næstformand fra 2012. Bestyrelsesformand fra 2015.

frank-toft-jensen-sorthvid-webcrop

Frank Toft-Jensen

Næstformand

Medlem af bestyrelsen fra 2014.

flemming-boysen-sorthvid-webcrop

Flemming Boysen

Medlem af bestyrelsen fra 2011.

kim-wolstrup-sorthvid-webcrop

Kim Wolstrup

Medlem af bestyrelsen fra 2016.

niels-trier-sorthvid-webcrop

Niels Trier

Medlem af bestyrelsen fra 2017.

birgitte-brinch-madsen-sorthvid-webcrop

Birgitte Brinch Madsen

Medlem af bestyrelsen fra 2018.

erik-mollerup-sorthvid-webcrop

Erik Mollerup

Medlem af bestyrelsen fra 2010-2014 samt fra 2018 – udpeget af Rudersdal Kommune.

lisbet-hansen-sorthvid-webcrop

Lisbet Hansen

Medlem af bestyrelsen fra 2012 – udpeget af Søllerød Almene Boligselskab.

Suppleanter

Beate Hovland

1. suppleant

Svend Joensen

2. suppleant

Randi Mondorf

Suppleant for bestyrelsesmedlem udpeget af Rudersdal Kommune

John Andersen

Suppleant for bestyrelsesmedlem udpeget af Søllerød Almene Boligselskab

Organisation

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Alle andelshavere har stemmeret på generalforsamlingen iht. fjernvarme-overenskomsten.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf 6 vælges af generalforsamlingen, og 2 udpeges af hhv. Rudersdal kommune og SABs bestyrelse.

Formandskab

Formandskabet består af bestyrelsens formand og næstformand.

Direktion

Direktøren varetager selskabets daglige ledelse vedrørende strategi, administration og teknisk drift.

Tekniske og administrative medarbejdere

Medarbejderne arbejder i 2 teams med hhv. teknik og administration, og varetager drift og vedligeholdelse af tekniske anlæg, kundeservice, bogholderi, regnskab og øvrige opgaver.

Datterselskaber

Holte Fjernvarme distribuerer varme til sine forbrugere dels i form af kraftvarme fra kraftvarmeanlægget i Lundtofte, og dels i form af supplerende egenproduktion på centralerne i Nærum og Øverød.

HF Energirådgivning (HFE) blev etableret som selskab i 2007. HFE har til formål at bistå Holte Fjernvarmes varmekunder og andre interesserede med at opnå energibesparelser og reducere CO2-udledningen. Daglig ledelse af HFE varetages af Bjørk Paamand Olsen, og bestyrelsen består af Holte Fjernvarmes formandskab.

DTU-HF ejer og driver transmissionsledningen, som forbinder kraftvarmeanlægget i Lundtofte med henholdsvis DTU’s og HF’s varmecentraler. Selskabet ejes 50-50 af hhv. Danmarks Tekniske Universitet og Holte Fjernvarme. Se www.holte-fjernvarme.dk/dtu-hf.

Holte Fjernvarme a.m.b.a

DTU-HF
a.m.b.a

50%

HF Energirådgivning a.m.b.a

100%