Generalforsamlingsreferater

  • Generalforsamling 2017 (afholdt 27.09.2017) – referat
  • Ekstraordinær generalforsamling 2016 (afholdt 10.10.2016) – referat
  • Generalforsamling 2016 (afholdt 28.09.2016) referat (inkl. bilag)
  • Generalforsamling 2015 (afholdt 30.09.2015) referat
  • Generalforsamling 2014 (afholdt 24.09.2014) referat
  • Generalforsamling 2013 (afholdt 25.09.2013) referat
  • Generalforsamling 2012 (afholdt 26.09.2012) referat

Regnskaber og budgetter

Holte-Fjernvarme-skilt

Vedtægter

Gældende vedtægter for Holte Fjernvarme a.m.b.a. – version vedtaget på selskabets generalforsamling d. 28. september 2016 og 10. oktober 2016.

Vedtægter fra 10. oktober 2016 – gældende.

Forslag til nye vedtægter fra 1. januar 2019 – stilles som forslag på selskabets generalforsamling 24. september 2018.

Vedtægter fra 1. januar 2019 – forslag

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Dansk Fjernvarmes almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er en del af det samlede aftalegrundlag mellem forbrugerne og Holte Fjernvarme.

Læs Dansk Fjernvarmes almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering her.

For bestyrelsen

Materialer for Holte Fjernvarmes bestyrelse (kræver password).

For formandskabet

Materialer for Holte Fjernvarmes formandskab (kræver password).