Holte Fjernvarme på 2 minutter

Se filmen om Holte Fjernvarme (klik på billedet til venstre), eller læs vores flotte jubilæumsbrochure (klik på billedet til højre):

1456238906

Klik på billedet for at se filmen!

Brochure 50 år

Klik på billedet for at læse brochuren!

 

Vision og værdier

 

Holte Fjernvarme har produceret og distribueret energi siden 1966 i et løbende samarbejde med Rudersdal Kommunes borgere og øvrige interessenter. Som 100 % kundeejet virksomhed er værdigrundlaget udsprunget naturligt af samarbejde og erfaringer gennem årene og en løbende tilpasning til varmevilkår, efterspørgsel og ejerkredsens interesser.

Vi bygger vores forretning på nogle klare og enkle grundværdier, som er afgørende for, at vi internt bevæger os i den samme retning, samtidig med at vi afstemmer udviklingen med vores omverden i form af kunderne, deres ønsker, behov og forventninger.

Værdierne er udtryk for identiteten i Holte Fjernvarme, dvs. måden vi er på, måden vi samarbejder på, og måden vi agerer på over for vores kunder og omverdenen i det hele taget. Derfor er værdierne både stikord til den enkeltes handlinger og en fælles ambition for, hvordan Holte Fjernvarme drives, udvikles og opfattes.

Det er derfor vores mål, at vores kunder, hver gang de er i kontakt med os, skal mærke og opleve, at vi er:

• Forsyningssikre og stabile

Fundamentet i Holte Fjernvarme er, at vi leverer sikker varme, det vil sige, at vi som leverandører er pålidelige, effektive og kompetente og står inde for en stabil varmeleverance.

• Kundeorienterede

Vi stræber efter konstant at imødekomme vores kunders behov og har fokus på kundetilfredshed. Vores kunder skal altid kunne komme i kontakt med os og have hurtig adgang til relevante informationer og oplysninger om varme, varmesvigt, varmeråd og varmepriser. I vores kunde­kontakt lytter vi og er imødekommende, og vi tænker og handler service- og helhedsorienteret og troværdigt.

• Fremsynede

Vores viden om varme og energi er afgørende for en fremsynet, prisbevidst, sund og miljøbevidst drift. Vi lader hensyn til mennesker, miljø og markeder indgå i alle vores handlinger, og vi har fokus på varmeprisen som en afgørende faktor for kunderne i deres tilfredshed med varmeleveringen.

 

Mål og handlingsplaner

Vores mål er defineret ud fra i 4 hovedgrupper:

 1. Forretning, økonomi, markedsandele og vækst
 2. Miljø- og energibevidsthed
 3. Service, kommunikation og kundedialog
 4. Medarbejdere

1. Forretning, økonomi, markedsandele og vækst

Holte Fjernvarme vil sikre en billig og konkurrencedygtig varmepris og være i den billigste halvdel af landets fjernvarmeleverandører.

Handlingsplan: Dette vil vi opnå ved løbende:

 • at sammenligne HF med andre forsyningsleverandører – vi skal være blandt den bedste halvdel af sammenlignelige forsyningsselskaber
 • at optimere egne arbejdsprocesser og have effektivitetsfokus på alle indsatsområder
 • at have konkurrence på ydelser til Holte Fjernvarme via udbud
 • at ekspandere, hvis det kan ske med økonomisk fordel for såvel de nye tilsluttere som for de eksisterende varmeaftagere
 • at lægge fremsigtede planer med for-imod-strategi for relevante ekspansionsområder.

Holte Fjernvarme vil sikre stabil varmeforsyning ved over en 2-årig periode at nedbringe nedbrudstimer med 10 % og reducere produktionsomkostninger pr. megawatttime med 5 %.

Handlingsplan: Dette skal ske ved at:

 • have en høj vedligeholdelsesstandard på vores bygningsanlæg, tekniske anlæg og distributionsnet
 • nedskrive 2-års-mål for reduktion af akutte reparationer samt reduktion af vandtab
 • skelne mellem ’planlagte’ og uplanlagte nedbrud. Der skal være overvægt af planlagte nedbrud (dvs. vedligehold) frem for hændelige uheld
 • foretage grundlæggende risikoanalyse i forhold til forsyningssikkerhed samt udarbejde risikoplaner.

2. Miljø og energibevidsthed

Holte Fjernvarme vil optræde miljøbevidst med en CO2-reduktion på 5 % om året.

Handlingsplan: Dette skal ske ved:

 • at indføre miljøledelse efter nedskrevne retningslinjer
  kontakte forbrugere med for stort forbrug
 • påvirke kundernes generelle adfærd gennem gode energiråd på hjemmesiden og i VarmeNyheder to gange om året samt ved at følge op på årsopgørelser
 • sætte fokus på kundernes egen drift af anlæg, herunder deres afkøling, og oplyse om bedre afkøling, evt. sammenholdt med andre kunders – blandt andet via årsopgørelsen samt e-mail.

3. Service, kommunikation og kundedialog

Holte Fjernvarme vil markere sig som åben og servicepræget over for selskabets varmeaftagere og det omgivende samfund og have en kundetilfredshed på 90 %.

Handlingsplan: Dette skal ske ved:

 • effektiv og vedkommende kommunikation med nyhedsbreve
 • en levende generalforsamling
 • kundetilfredshedsmålinger hvert andet år
 • opdaterede vejledninger på hjemmesiden
 • informationsmøder samt aktiv dialog på hjemmesiden
 • information om energibesparelse, afkøling, priser, nedbrud.

4. Medarbejdere

Holte Fjernvarmes vil fastholde og udvikle selskabets medarbejdere, og 75 % af medarbejderne skal være tilfredse.

Handlingsplan: Dette skal opnås gennem:

 • medarbejderudviklingssamtaler
 • handlingsplaner for medarbejdere
 • løbende faglig udvikling
 • trivselsundersøgelser hvert 2. år
 • fokus på sygefravær
 • fokus på medarbejderomsætning
 • sociale aktiviteter
 • personalepolitikker (sygdom, rygning mv.).
Anl+ªg med forbruger 02

Fjernvarmeanlæg (“unit”)

Medarbejder ved PC 03

Kontoret

Eftersyn 03

Øverød Varmecentral