Vedtægter Og Bestemmelser

Nye vedtægter = nye bestemmelser

På generalforsamlingen d. 24. september 2018 blev forslag om nye vedtægter behandlet. Forslaget var stillet af Holte Fjernvarmes bestyrelse, og blev enstemmigt vedtaget. Såfremt vedtægterne bliver godkendt på den ekstraordinære generalforsamling d. 15. oktober 2018, træder de derfor i kraft 1. januar 2019.

Som et led i ændringen af vedtægterne, opdateres også selskabets almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Disse 3 dokumenter udgør selskabets grundlæggende “regelsæt”.

Holte Fjernvarmes nye vedtægter følger Dansk Fjernvarmes vejledning om vedtægter, den såkaldte ”standardvedtægt”, i så høj grad som muligt. Holte Fjernvarme har fulgt Dansk Fjernvarmes vejledninger om hhv. almindelige og tekniske bestemmelser siden hhv. 2012 og 2008, og de nye bestemmelser følger Dansk Fjernvarmes seneste version af disse vejledninger.

De nye almindelige og tekniske bestemmelser træder i kraft 1. januar 2019 sammen med de nye vedtægter. Se dem under dokumenter, eller her: