Holte Fjernvarmes nye tariffer fra 1. januar 2019

nyt-tarifblad-inkl-moms

Hvad betyder de nye tariffer for dig?

Holte Fjernvarme indfører nye tariffer pr. 1. januar 2019. Prisen stiger ikke samlet set, men måden vi beregner din pris på, ændrer sig.

Nedenfor kan du beregne din nye varmepris og se hvad det kommer til at betyde for dig.

For at beregne din varmepris skal du bruge:

Dit forbrug i megawatt timer pr. år – MWh
Din gennemsnitlige afkøling i grader – oC
Volumen på din bygning i kubikmeter – m3
Arealet på din bygning i kvadratmeter – m2

Disse tal kan du finde på E-forsyning. Din login-data til E-forsyning kan du finde på din seneste opgørelse. Når du er logget på E-forsyning, klik på ”Mine Dokumenter”, og åbn dernæst din nyeste ”opgørelse” – her finder du tallene du skal bruge for at beregne din nye varmepris.

Hvad ændrer sig?

 • Måden, vi opkræver betaling på, ændrer sig, så den følger dit varmeforbrug måned for måned – i stedet for en “flad” acontorate.
 • Motivationsafgiften ændrer sig, så de kunder, der har god afkøling, slipper for at betale afgift.
 • Fastprisen ændres, så den bliver bestemt af husets areal (m2), fremfor volumen (m3).
 • Fordelingen mellem fastpris og variabel varmepris ændres, så den følger Forsyningtilsynets anbefaling.
 • Rabatten for storkunder moderniseres.
 • Den variable varmepris sænkes, så den samlede pris holdes på samme niveau som før.

Hvorfor omlægger vi tarifferne?

 • Den gamle “flade” acontorate ophobede penge i selskabet om sommeren – med den nye model har du dine penge i egne lommer, helt indtil de skal bruges.
 • Motivationsafgiften er der for at sikre, at det er økonomisk fordelagtigt at udnytte fjernvarmen bedst muligt – dvs. at have en god afkøling af fjernvarmevandet. Med den nye opgørelse af motivationsafgiften, kan man slippe helt for at betale afgift, hvis man har en god afkøling.
 • Den variable varmepris kommer til at afspejle selskabets variable omkostninger endnu tættere.
 • Fastprisen ændres for at gøre det nemmere for vores kunder når der f.eks. laves tilbygninger – du skal blot ændre dine oplysning hos BBR, så trækker vi informationerne her.
 • Rabatten for storkunder gøres mere retfærdig.
 • Varmeprisen holdes på samme niveau som før omlægningen.

Alt i alt betyder de nye tariffer, at du som forbruger får en mere gennemskuelig fjernvarmeregning, som du kan følge måned for måned – og dit fjernvarmeselskab får en forbedret styring af likviditet, samt nemmere og mere moderne administrationsprocesser.

*Alle tal er vejledende, da de nye priser er direkte afhængige af dit faktiske forbrug måned for måned i det nye år.