Hvad ændrer sig, og hvad betyder det for dig?

 • Måden, vi opkræver betaling på, ændrer sig, så den følger dit varmeforbrug måned for måned – i stedet for en “flad” acontorate.
 • Motivationsafgiften ændrer sig, så de kunder, der har god afkøling, slipper for at betale afgift.
 • Fastprisen ændres, så den bliver bestemt af husets areal (m2), fremfor volumen (m3).
 • Fordelingen mellem fastpris og variabel varmepris ændres, så den følger Forsyningtilsynets anbefaling.
 • Rabatten for storkunder moderniseres.
 • Den variable varmepris sænkes, så den samlede pris holdes på samme niveau som før.

 

Hvorfor omlægger vi tarifferne?

 • Den gamle “flade” acontorate ophobede penge i selskabet om sommeren – med den nye model har du dine penge i egne lommer, helt indtil de skal bruges.
 • Motivationsafgiften er der for at sikre, at det er økonomisk fordelagtigt at udnytte fjernvarmen bedst muligt – dvs. at have en god afkøling af fjernvarmevandet. Med den nye opgørelse af motivationsafgiften, kan man slippe helt for at betale afgift, hvis man har en god afkøling.
 • Den variable varmepris kommer til at afspejle selskabets variable omkostninger endnu tættere.
 • Fastprisen ændres for at gøre det nemmere for vores kunder når der f.eks. laves tilbygninger – du skal blot ændre dine oplysning hos BBR, så trækker vi informationerne her.
 • Rabatten for storkunder gøres mere retfærdig.
 • Varmeprisen holdes på samme niveau som før omlægningen.

Alt i alt betyder de nye tariffer, at du som forbruger får en mere gennemskuelig fjernvarmeregning, som du kan følge måned for måned – og dit fjernvarmeselskab får en forbedret styring af likviditet, samt nemmere og mere moderne administrationsprocesser.

Har du spørgsmål, så kontakt os endelig – ring til os eller skriv os en mail.

betalingsplan

graf-normalaars-graddage-nye-tariffer