Norfors Fotograf Peter Dahlerup Ref Dsc 8306

Det nye samarbejde med Norfors

Holte Fjernvarme a.m.b.a. og I/S Norfors indgik d. 8. april 2019 en aftale om et tæt samarbejde for at styrke fjernvarmen i fremtidens energiforsyning og bidrage til den grønne omstilling (se nyhed her). På Holte Fjernvarmes generalforsamlingen d. 20 maj blev aftalen godkendt, og vi tog fat på det nye samarbejde d. 1. juni, hvor administrationen og driften af begge selskabers fjernvarme blev lagt sammen.

Hvad sker der med Holte Fjernvarme?

Holte Fjernvarme a.m.b.a. fortsætter som andelsselskab med egen bestyrelse og egne tekniske anlæg. Bestyrelsen varetager dermed stadig Holte Fjernvarmes andelshaveres interesser. Bestyrelsen arbejder for dig og alle de andre varmekunder, og er ekstra opmærksomme i denne overgangsfase, hvor de ser til, at alt går som det skal. Derfor har bestyrelsen også allerede afholdt to møder siden generalforsamlingen.

Holte Fjernvarmes personale blev overdraget til Norfors som led i det nye tætte samarbejde. Sammenlægningen af både teknisk og administrativt personale er sket, så vi kan hjælpe hinanden med at løse vores opgaver endnu bedre, og mere professionelt, end hidtil. Vi er glade for at alle Holte Fjernvarmes medarbejdere har sagt ja til at flytte med til Hørsholm, og nu er en del af samarbejdet med Norfors.

Hvorfor har vi valgt det tætte samarbejde med Norfors?

Holte Fjernvarme og Norfors har begge over 50 års erfaring med produktion og levering af fjernvarme, og vi har arbejdet tæt sammen i mere end 10 år. Vi ser derfor det udvidede samarbejde som et naturligt næste skridt hen mod at styrke et sammenhængende energisystem i hele Nordsjælland.

Norfors og Holte Fjernvarme har et fælles ønske om at høste frugten af stordriftsfordelene ved sådan et samarbejde, og det betyder blandt andet:

  • Sikker drift – samarbejdet styrker organisationen, som sikrer vores kunder en endnu mere effektiv og sikker fjernvarmeforsyningadgang.
  • Bedre miljø – samarbejdet øger udnyttelsen af varmen fra affaldsforbrændingen, og fælles drift og planlægning bidrager til den grønne omstilling, hvor de fossile brændsler over en årrække skal udfases af hensyn til vores miljø og klima.
  • Bedre service – samarbejdet giver flere kræfter, både til at klare hverdagens opgaver, samt hvis der opstår akutte problemer – der er f.eks. altid en vagt på arbejde i kontrolrummet.

Hvad betyder det for dig som kunde?

Vi forventer ikke at vores kunder kommer til at mærke det nye samarbejde med Norfors i det daglige. Du vil som fjernvarmekunde og andelshaver i Holte Fjernvarme opleve, at når du ringer til Holte Fjernvarme, så taler du med en medarbejder, der sidder i Hørsholm. Ellers vil du stadig få varme til Holte Fjernvarmes pris, og du har stadig mulighed for at få besøg fra teknikerne uden beregning. Du vil også stadig kunne se nyheder fra selskabet her på vores hjemmeside.
Den bedst mulige service til den bedst mulige pris – dét er målsætningen for Holte Fjernvarmes bestyrelse – og vi er derfor rigtig glade og stolte over det nye tætte samarbejde med Norfors, som kan løfte disse områder endnu mere.

Hvis du vil vide mere om samarbejdet kan du læse mere her Pressemeddelelse.