Denne side er til dig, som er VVS’er eller anden relevant tekniker, og som skal arbejde med eller i nærheden af fjernvarmeinstallationer tilhørende Holte Fjernvarme.

Generelt om HF’s fjernvarmeinstallationer

Holte Fjernvarme forbeholder sig retten til selv at udføre alt arbejde på udvendige fjernvarmerør mellem fjernvarmeværket og indvendig stophane hos den enkelte varmekunde.

Alle indvendige anlæg hos varmekunden tilhører kunden selv, og kunden har frit valg mht. valg af entreprenør for arbejder på indvendige anlæg.

Udvendige fjernvarmerør

HF udfører selv smede-, isolerings- og andre arbejder på HF’s fjernvarmerør. HF tillader ikke andre parter at udføre arbejde på fjernvarmerør.

Det er tilladt for andre parter at udføre gravearbejde ifm. fjernvarmerør, såfremt dette ønskes. Gravearbejde skal godkendes af HF, inden HF igangsætter smede- og isoleringsarbejde m.m.

Indvendige fjernvarmeinstallationer

Fjernvarme tilslutningsarrangementer (fjernvarmeunits), indvendige rørføringer efter stophane, samt øvrige indvendige varmeinstallationer efter stophane (radiatorer mv.) tilhører den enkelte varmekunde. Arbejde på disse installationer kan udføres af autoriserede håndværkere, under den enkelte varmekundes ansvar.

Ved arbejde på fjernvarmeanlæg efter stophane, som er tilsluttet HF’s fjernvarmenet, skal følgende tekniske krav overholdes:

HF tekniske bestemmelser 2019 (gældende pr. 1. januar 2019)

Driftsvejledning vedrørende tilslutningsarrangement