Info til VVS’ere og professionelle samarbejdspartnere
Skilt 03

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Andelshavere indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 27. september 2017 kl. 19.00 i Holte Fjernvarmes lokaler, Skovlytoften 5 st., 2840 Holte. Indkaldelsen er sendt med posten til alle andelshavere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. – og kan også ses her.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab for 2016/17 til godkendelse og decharge
 4. Fremlæggelse af budget for 2017/18
 5. Forslag fra bestyrelse og/eller andelshavere
  • Forslag fra bestyrelsen vedr. fastsættelse af honorar – se bilag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer:
   • Lisbet Riis, Fyrrevejen 26, Nærum – ordinært på valg, genopstiller
   • Niels Horn, Skodsborgparken 46, 4. th., Skodsborg – ordinært på valg, genopstiller
   • Niels Trier, Åbrinken 9, Virum – opstiller, da Peter Johansen ønsker at udtræde af bestyrelsen
  • Valg af suppleanter:
   • Birgitte Brinch Madsen, Gassehaven 91, Holte, til valg som 1. suppleant
   • Beate Hovland, Nordre Paradisvej 38, Holte, til valg som 2. suppleant
 7. Valg af statsaut. revisor
  • Bestyrelsen indstiller Deloitte som selskabets revisor
 8. Eventuelt

Regnskab for 2016/17 underskrevet af selskabets bestyrelse inkl. bilag, samt budget for 2017/18 findes på ovenstående links og kan desuden fås ved henvendelse til kontoret.

Efter generalforsamlingen byder selskabet på en let anretning, samt uformel dialog med selskabets ledelse og bestyrelse.

 

Med venlig hilsen

 

Lisbet Riis

Bestyrelsesformand

 

Se indkaldelse i PDF-version her