Nyhed Brochure

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Holte Fjernvarme a.m.b.a.

Generalforsamlingen afholdes i Beboerlokalerne, Nærumvænge Torv, 2850 Nærum

Formel indkaldelse af generalforsamling er udsendt til alle andelshavere ved udsendelse i uge 17 (25.-28. april 2023). Du kan finde indkaldelsen her

Indkomne forslag og forslag til kandidater til bestyrelsen skal være indgive senest den 12. maj 2023. Procedure herfor vil fremgå af indkaldelsen.

Endelig dagsorden vil være at finde på Holte Fjernvarmes hjemmeside www.holte-fjernvarme.dk fra 14. maj 2023, hvor alle øvrige dokumenter til generalforsamlingen vil tilgængelige.