Facade 06

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I forlængelse af beslutningen på den ordinære generalforsamling 22. maj 2023 indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Holte Fjernvarme a.m.b.a. Mandag den 12. juni 2023 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes på Mariehøjcenteret, Øverødvej 246b, 2840 Holte, Per Kirkeby salen.

Den ordinære generalforsamling vedtog, at Holte Fjernvarme a.m.b.a. sammenlægges med I/S Norfors med effekt fra 1. juli 2023. Holte Fjernvarme a.m.b.a. opløses i forlængelse af sammenlægningen.

Eneste punkt på dagsordenen er en genbehandling af det, på den ordinære generalforsamling, vedtagne forslag om en sammenlægning.

Dagsorden med tilhørende bilag finder du i nedenstående links.

Her finder du også finder praktiske informationer om generalforsamlingen og tilmelding.