Picture4

Holte Fjernvarme sænker varmeprisen

Den 21. september 2020 vedtog Holte Fjernvarmes bestyrelse atter engang at sænke den variable varmepris.

Holte Fjernvarme indgik sidste år et nyt samarbejde med Norfors om køb af varme, samt sammenlægning af drift og administration. Det nye samarbejde med Norfors har nu kørt i godt et år, og det går godt. Sammen med en fortsat lav gaspris betyder det, at vi pr. d. 1. oktober 2020 igen har sænket den variable varmepris –  denne gang fra kr. 431,25 til kr. 391,25 inkl. moms pr. MWh.

Men hvad betyder det for dig som kunde?

Besparelsen ved, at den variable varmepris falder, vil være forskellig fra kunde til kunde – men jo mere varme du bruger, jo mere sparer du. For et standardhus med et forbrug på 18,1 MWh om året, vil man med den nye pris opnå en besparelse på 724 kr. på et år. Den nye variable varmepris træder i kraft 1. oktober 2020, og du kan se på din månedlige faktura fra og med oktober 2020 hvad besparelsen betyder for dig.

Mere prissænkning forude

Samtidig med den seneste sænkning af den variable varmepris, har Holte Fjernvarmes bestyrelse også besluttet, at fastprisen fra næste år bliver sat ned fra 43,75 kr./m2 til 40,00 kr./m2. Det skyldes, at også de faste omkostninger i Holte Fjernvarme er faldet, hvorfor der ikke behøves et ligeså stort fast bidrag til varmeprisen. Den nye fastpris træder i kraft d. 1. januar 2021.

Fjernvarme er nem varme – varme, der ikke støjer og fylder, og med høj driftsikkerhed. Derfor er vi stolte over også at kunne levere en varme, der prismæssigt er til at have med at gøre. Det gør fjernvarmefællesskabet endnu lunere at være med i.

 

Vil du vide mere, kan du se vores fjernvarmepriser her.