Administration

Har du opdaget at vi har fået ny tarifstruktur?

Fra den første januar 2019 er vi gået over til en ny tarifstruktur og varmeåret er lagt om.
Det betyder, at du nu kommer til at betale for den varme du faktisk bruger hver måned; og at varmeåret nu følger kalenderåret.

Hvad betyder det rent praktisk?

Du vil for fremtiden hver måned modtage en regning på den varme du har brugt, i stedet for at betale acontoregninger på faste beløb året rundt.
Din varmeregning består stadig af tre priselementer: En fastpris, en variabel varmepris og en motivationsafgift.

  • Fastprisen afspejler de faste udgifter der er ved at producere varme til dig. Fastprisen bliver nu bestemt af arealet (m2) på dit hus, hvor den førhen var bestemt af den volumen (m3) der skulle opvarmes.
  • Den variable varmepris er det priselement, der vedrører dit faktiske forbrug af varme. For at skabe balance i regnskabet har vi sat den variable varmepris ned, så den samlede pris holdes på samme niveau som før.
  • Motivationsafgiften hænger direkte sammen med hvordan du udnytter den varme du får fra os. De kunder som har en god afkøling, og dermed udnytter varmen godt, slipper for at betale motivationsafgift. Det vil sige, at er din gennemsnitlige afkøling mindst 35 grader, opkræver vi ikke motivationsafgift.

Samlet set er varmeprisen den samme som sidste år, men vi ændrer fordelingen mellem de tre priselementer.

Hvis du gerne vil vide mere om selve tarifstrukturen kan læse flere detaljer her.
Vil du gerne have et overslag på hvordan din varmeregning kommer til at se ud, kan du bruge regnemaskinen her.

Udfordringer med indfasningen af de nye tariffer

Her er et par spørgsmål vi ofte har fået i løbet af de sidste par måneder:

”Hvorfor går der så lang tid fra jeg har brugt min varme, til jeg så får regningen for den?”

Det er der mange gode grunde til, og det handler primært om logistik og deadlines. Det der rent praktisk sker før du modtager din varmeregning er:

  • Først skal måneden afsluttes, så vi har det rette målegrundlag.
  • Dernæst skal dit forbrug aflæses, som sker ved en fjernaflæsning, hvilket betyder at vores teknikkerer kører rundt i hele det område vi dækker, og aflæser målerne elektronisk.
  • Efter vi har modtaget al målerdataen, skal den overføreres til et system så regningerne kan laves. Til slut sendes informationerne til Nets, så du kan modtage din regning i e-Boks.

Tilsammen skaber det en ”forsinkelse” på cirka en måned, fra du har brugt din varme og til du skal betale for den. Det vil sige at du får en regning med forfald i start juni, for den varme du bruger i april måned.

“Hvorfor er min regning for marts højere end jeg er vant til?”

Det er fordi regningen for marts er den første regning, der reelt afspejler dit faktiske forbrug.

Beløbene på regningerne for januar og februar kan virke mindre, men det er fordi de indeholder et acontobeløb som allerede er betalt. Efter februar i år vil der ikke blive opkrævet acontobeløb, og derfor vil din regning for marts måned, og dine fremtidige fjernvarmeregninger, lyde på et beløb der svarer til dit faktiske forbrug.

Vi står altid klar når du har spørgsmål, så kontakt os endelig hvis du har brug for hjælp!