Picture1

Grundbeløbet bortfalder – hvad betyder det for dig?

Har du spekuleret over, hvad “grundbeløbet” er, og om det gør din fjernvarme dyrere? Find svaret her:

Der er jævnligt historier i pressen om energiforsyning, og her dukker begrebet “grundbeløb” af og til op – ofte i forbindelse med historier om stærkt stigende fjernvarmepriser, når grundbeløbet falder bort 1. januar 2019. Men vi kan med det samme slå fast, at selvom Holte Fjernvarme får varme fra DTU-kraftvarmeværk, som er et af de værker der mister grundbeløbet, vil det ikke få indflydelse på din varmepris – Holte Fjernvarmes prisaftale med DTU-kraftvarmeværk er nemlig uafhængig af grundbeløbet.

Hvad er grundbeløbet?

Grundbeløbet er et tilskud til decentrale kraftvarmeværker, der blev indført i 2004 ifm. liberaliseringen af elmarkedet. Det blev indført for at sikre, at værkerne kunne være til rådighed for at holde hånden under Danmarks elforsyning – også i perioder med lave elpriser. Grundbeløbet hænger sammen med markedsprisen for el, og når elprisen falder, stiger tilskuddet. Det var forventningen, at elpriserne efter liberaliseringen af elmarkedet ville stabilisere sig på et højere niveau inden 2019, så værkerne ved udløbet af tilskudsordningen ikke ville behøve den længere. Sådan er det imidlertid ikke gået, og derfor står mange kraftvarmeværker med et økonomisk underskud, når de skal undvære grundbeløbet fra 1. januar 2019.

Hvorfor er vi sikret – og hvor længe?

Holte Fjernvarmes kunder får en blanding af varme fra DTU-kraftvarmeværk, affaldsvarme og varme fra naturgaskedler i rørene. Vi har været selvforsynende med varme fra vores egne naturgaskedler fra starten, og det er vi stadig. I 1998 fik vi adgang til kraftvarme fra DTU-kraftvarmeværk, og i 2008 fik vi affaldsvarme fra Norfors’ forbrændingsanlæg i Hørsholm for første gang. I løbet af 2018 får vi også adgang til affaldsvarme fra Vestforbrænding. Vi er således ikke afhængige af én varmekilde, men kan købe varme fra de producenter, der kan tilbyde den bedste pris – eller vi kan lave den selv.

Holte Fjernvarme har indgået en fællesaftale for køb af kraftvarme og affaldsvarme, hvor vi får varmen til en samlet pris – der derfor ikke er afhængig af grundbeløbet. Denne aftale har 5 års opsigelsesfrist, og er pt. uopsagt. Vi er altså sikret mod stigninger fra grundbeløbets bortfald, mindst frem til 2023. I mellemtiden arbejder vi på at sikre endnu mere moderne, grønne og driftssikre varmekilder, så du også endnu længere ude i fremtiden kan være sikker på at få stabil, billig og miljørigtig varme.