HF 5

Grundbeløb til kraftvarmeværker – nu er det snart slut

Måske har du hørt at “grundbeløbet” falder bort 1. januar 2019, og spekuleret på, hvad det betyder for din fjernvarme? Find svaret her:

“Grundbeløbet” til kraftvarmeværker er jævnligt dukket op i historier i pressen om energiforsyning det sidste år – ofte i forbindelse med historier om stærkt stigende fjernvarmepriser, når grundbeløbet falder bort 1. januar 2019. Hos Holte Fjernvarme har vi bl.a. skrevet om det tidligere i år, historien kan læses her. Dengang slog vi fast, at det ikke vil få indflydelse på din varmepris, og det er stadig rigtigt – Holte Fjernvarmes prisaftale med DTU-kraftvarmeværk er nemlig uafhængig af grundbeløbet.

Skal vi stadig have kraftvarme i fremtiden?

Kraftvarme er den varme, der produceres som et “spildprodukt” fra termisk elproduktion. Bortfald af grundbeløbet gør kraftvarmen dyrere, samlet set, men samtidig har Danmarks store andel af vindmøllestrøm gjort el-markedet mere “levende” – der kommer altså større udsving. Derfor vil der stadig være timer, hvor el-prisen er så høj, at varmen fra kraftvarmeværkerne er en god, attraktiv varmekilde for fjernvarmen.

I Holte Fjernvarme er vi forbundet til de store varmenet hos både Norfors og Vestforbrænding, som begge får varme fra affaldsforbrænding – og det er en god, stabil varmekilde hele året rundt. Vi arbejder derfor også løbende, sammen med DTU-kraftvarmeværk, på at styrke vores samarbejde med både Norfors og Vestforbrænding. Holte Fjernvarme modtager allerede i dag mere affaldsvarme end kraftvarme. Kraftvarmen kommer derfor ikke til at udgøre Holte Fjernvarmes såkaldte grundlast i fremtiden – det gør affaldsvarmen.

Når vi udnytter affaldsvarmen i fjernvarmenettet er vi med til at holde rimelige priser for både varme og affaldshåndtering. Det er både godt for fjernvarmekunderne, og for hele samfundet.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål, eller hvis du bare er nysgerrig, er du velkommen til at skrive til os på til@holte-fjernvarme.dk .