Velkommen til generalforsamling 2019

Mandag den 20. maj 2019 kl. 18.00 hos Holte Fjernvarme, Skovlytoften 5, 2840 Holte

facade-billede-generalforsamling

Holte Fjernvarme er dit fjernvarmeselskab – og vores årlige generalforsamling er din mulighed for at høre, hvordan det går med selskabet. På denne side finder du relevant materiale og information forud for Holte Fjernvarmes generalforsamling 2019.

Tid og sted

Vi åbner dørene kl. 18.00, hvor vi står klar med en forfriskning.

Generalforsamlingen går i gang kl. 19.00, og bagefter serverer vi en let anretning.

Hele arrangementet finder sted i stuen på Skovlytoften 5, 2840 Holte.

Trænger dit fjernvarmeanlæg til en opgradering?

Et velfungerende fjernvarmeanlæg giver den bedste komfort og økonomi for dig som varmekunde. Vi har derfor inviteret de 2 førende leverandører af fjernvarmeanlæg, Danfoss Redan og Wavin, til at komme og vise deres nyeste anlæg – så kan du se og sammenligne med dit eget anlæg, og evt. høre hvor nemt det er at skifte til et nyt. Du kan møde Danfoss Redan og Wavin fra kl. 18.00.

Dagsorden til generalforsamlingen

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Den reviderede årsrapport 2018 fremlægges til godkendelse – se årsregnskabet her: HF årsregnskab 2018 (7 mdr.)
Årsregnskabet kan findes på selskabets hjemmeside, www.holte-fjernvarme.dk (under ”Om os”, samt link på forsiden) samt rekvireres ved henvendelse til administrationen.

4) Budget for 2019 fremlægges til orientering – se budgettet her: HF budget 2019 (12 mdr.)
Inkl. fastsættelse af bestyrelseshonorar.

5) Investeringsplan for indeværende regnskabsår fremlægges til orientering

6) Forslag fra bestyrelse og/eller andelshavere
Frist for indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen var d. 9. maj 2019. Der er ikke indkommet nogen forslag.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Flemming Boysen, G/F Åbrinken, 2830 Virum – ordinært på valg, genopstiller. Se præsentation af kandidaten her.

Niels Trier, G/F Åbrinken, 2830 Virum – ordinært på valg, genopstiller. Se præsentation af kandidaten her.

Kandidat til bestyrelsen: Jørgen Haukohl, E/F Skodsborgparken II, 2942 Skodsborg – nyopstillet. Se præsentation af kandidaten her.

Kandidat til bestyrelsen: Svend Joensen, E/F Geelskovparken, 2830 Virum – nyopstillet. Se præsentation af kandidaten her.

     Frist for opstilling af kandidater til bestyrelsen var d. 9. maj 2019.

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen
Svend Joensen, E/F Geelskovparken, 2830 Virum – ordinært på valg, genopstiller.
Beate Hovland, 2840 Holte – ordinært på valg, genopstiller.

9) Valg af statsaut. revisor
Bestyrelsen indstiller Deloitte som selskabets revisor.

10) Eventuelt

 

Regnskabs- og budgetmateriale:

 

Årsregnskab 2018 for Holte Fjernvarme a.m.b.a. inkl. ledelsens regnskabserklæring og udtalelse fra bestyrelse om revisionen kan ses her:

HF årsregnskab 2018 (7 mdr.)

Budget 2019 for Holte Fjernvarme a.m.b.a. kan ses her:

HF budget 2019 (12 mdr.)

 

Vi ses til generalforsamlingen!

 

nyhed-brochure