Skilt 03

Holte Fjernvarme er dit fjernvarmeselskab – og vores årlige generalforsamling er din mulighed for at høre, hvordan det går med selskabet. På denne side finder du relevant materiale og information forud for Holte Fjernvarmes generalforsamling 2021.

Velkommen til generalforsamling 2022

Det er nu 3 år siden vi sidst har gennemført en helt normal generalforsamling med fysisk møde – så vi glæder os rigtig meget til at kunne være sammen under samme tag.

Holte Fjernvarme er dit fjernvarmeselskab – og vores årlige generalforsamling er din mulighed for at høre, hvordan det går med selskabet og opleve fællesskabet.

Det er sket rigtig meget, som har bragt fjernvarme helt frem i forreste række, når det gælder fremtidens varmekilder – noget drevet af den grønne omstilling og meget drevet af den ændrede markedssituation på varmeforsyningsområdet.

Vi vil derfor i forbindelse med generalforsamlingen også fortælle om markedssituationen, den igangværende fortætningskampagne og de udbygningsmuligheder, som Holte Fjernvarme sammen med Norfors har set på. Dette inkluderer vores ambitioner om at frigøre os mest muligt fra brug af gas, som en del af den bærende produktion af varme.

Tid og sted

Næste generalforsamling afholdes Mandag den 16. maj 2022 kl. 19.00
Adressen er Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246b, 2840 Holte. 
Richard Mortensen salen

Af hensyn til den praktiske afvikling og efterfølgende forplejning beder vi om tilmelding til generalforsamlingen senest torsdag den 12. maj 2022 ved mail til: til@holte-fjernvarme.dk eller via kontaktformularen på hjemmesiden med angivelse af navn, adresse og antal deltagere.

Dagsorden til generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
  Årsregnskabet kan findes på selskabets hjemmeside, www.holte-fjernvarme.dk (under ”Om os”, samt link på forsiden) samt rekvireres ved henvendelse til administrationen.
 1. Budget for 2022 fremlægges til orientering
  Inkl. fastsættelse af bestyrelseshonorar, der foreslås uændret.
 1. Investeringsplan for indeværende regnskabsår fremlægges til orientering
 2. Forslag fra bestyrelse og/eller andelshavere
  “EF Linde Alle 17-25, Nærum” har fremsendt følgende forslag til behandling på den ordinære generalsamling for Holte Fjernvarme a.m.b.a.:Med udgangspunkt i vor skrivelse til HF (“Til-Holte Fjernvarme amba -20220424” fremsendt pr. mail 2022-04-24) nedsættes et udvalg med det formål at fremkomme med en reel prisberegning af afgiften til HF uden mærkværdige “motivationsafgifter”, men baseret på flg. elementer: 

  a) varmeforbrug for varmt brugsvand og fjernvarme (pris pr. Mwh)
  b) reparation/vedligehold af HF’s ledningsnet og tekniske udstyr for pågældende regnskabsår
  c) nyinvesteringer i HF’s ledningsnet og tekniske udstyr for pågældende regnskabsår
  d) løn- og andre administrationsomkostninger i HF for pågældende regnskabsår
  Mail af 2022-04-24 er vedhæftet dagsordenen her.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsesmedlemmer på valg:
  Frank Toft-Jensen, Ystadvej, 2850 Nærum – ordinært på valg, genopstiller.
  Frist for opstilling af kandidater til bestyrelsen er den 6. maj 2022.
 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Valg af 2 suppleanter:
  Svend Joensen, E/F Geelskovparken, 2830 Virum – ordinært på valg, genopstiller.
  Hans Henrik Stener, Villakunde, 2840 Holte
 1. Valg af statsaut. revisor
  Bestyrelsen indstiller Deloitte som selskabets revisor.
 1. Eventuelt

Regnskabs- og budgetmateriale

Du kan læse årsrapporten 2021 her.

Du kan se vores takstblad, som er gældende fra august 2022, her.

Du kan gennemse Holte Fjernvarmes budget 2022 her.
Du kan gennemse Holte Fjernvarmes reviderede budget 2022 her.

Vi ses til generalforsamlingen!

nyhed-brochure