Skilt 03

Holte Fjernvarme er dit fjernvarmeselskab – og vores årlige generalforsamling er din mulighed for at høre, hvordan det går med selskabet. På denne side finder du relevant materiale og information forud for Holte Fjernvarmes generalforsamling 2020.

Tid og sted

Næste generalforsamling afholdes elektronisk pga. situationen med COVID-19. 

Generalforsamling foregår online, og afholdes med afstemning onsdag d. 10. juni 2020 kl. 7.00 – 22.00.

Du kan læse materialet til generalforsamlingen, stille forslag, stille op til bestyrelsen og give din mening til kende på portalen frem til d. 29. maj 2020. Afstemningen åbner d. 10. juni 2020 kl. 7.00, og lukker igen samme dag kl. 22.00. Når afstemningen lukker, er generalforsamlingen afholdt.

Find generalforsamlingsportalen her

Dagsorden til generalforsamlingen

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år – find beretningen her.

3) Den reviderede årsrapport 2019 fremlægges til godkendelse
Årsrapport 2019 med tilhørende dokumenter kan findes på generalforsamlingsportalen, samt her.

4) Budget for 2020 fremlægges til orientering
Inkl. fastsættelse af bestyrelseshonorar. Budget for 2020 kan findes på generalforsamlingsportalen, samt her.

5) Investeringsplan for indeværende regnskabsår fremlægges til orientering.

6) Forslag fra bestyrelse og/eller andelshavere

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kim Wolstrup, Intersport Holte Midtpunkt, er ordinært på valg, og genopstiller.

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen

Svend Joensen, Geelskovparken i Virum, samt Beate Hovland, Nordre Paradisvej i Holte, er ordinært på valg, og genopstiller.

9) Valg af statsaut. revisor

Bestyrelsen indstiller Deloitte som selskabets revisor.

10) Eventuelt

Regnskabs- og budgetmateriale:

Årsrapport 2019 inkl. specifikationer og budget 2020 er tilgængeligt her på hjemmesiden, samt på generalforsamlingsportalen. Alt materiale kan ligeledes rekvireres efter d. 25. maj 2020 ved henvendelse til administrationen.

Vi “ses” til generalforsamlingen!

 

nyhed-brochure