facade-billede-generalforsamling

Holte Fjernvarme er dit fjernvarmeselskab – og vores årlige generalforsamling er din mulighed for at høre, hvordan det går med selskabet. På denne side finder du relevant materiale og information forud for Holte Fjernvarmes generalforsamling 2019.

Tid og sted

Næste generalforsamling afholdes 25. maj 2020.

Opdatering følger når indkaldelsen udsendes.

 

Dagsorden til generalforsamlingen

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Den reviderede årsrapport 2019 fremlægges til godkendelse
Årsregnskabet kan findes på selskabets hjemmeside, www.holte-fjernvarme.dk (under ”Om os”, samt link på forsiden) samt rekvireres ved henvendelse til administrationen.

4) Budget for 2020 fremlægges til orientering
Inkl. fastsættelse af bestyrelseshonorar.

5) Investeringsplan for indeværende regnskabsår fremlægges til orientering

6) Forslag fra bestyrelse og/eller andelshavere

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

8) Valg af suppleanter til bestyrelsen

9) Valg af statsaut. revisor

10) Eventuelt

Regnskabs- og budgetmateriale:

Årsregnskab 2019 og budgetmateriale vil løbende blive opdateret her.

Vi ses til generalforsamlingen!

 

nyhed-brochure