På denne side finder du relevant materiale og information forud for Holte Fjernvarmes generalforsamling 2018.

HUSK at du i år også kan besøge vores nye mini-messe, hvor du får nem adgang til inspiration og og gode løsninger indenfor bolig og energi! Vi kalder konceptet “Rudersdal Energicenter”.

 

Indkaldelse til generalforsamlingen:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling og mini-messe – 24. september 2018

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling – 15. oktober 2018

 

Regnskabs- og budgetmateriale:

Årsregnskab 2017/2018

Budget for 2018 (juni – december)

 

Forslag til vedtægtsændringer:

Vedtægter for Holte Fjernvarme – pr. 1. januar 2019 (forslag)

Vedtægter for Holte Fjernvarme – pr. 2002, rev. 2016 (gældende)

Sammenligning af gældende og nye vedtægter (skema)

Vedtægterne skal ændres pga. lovkrav om, at varmeselskabers regnskabsår skal følge kalenderåret fra 1. januar 2019 – se mere her. Da Holte Fjernvarme i dag er et væsentligt større selskab end i 2002, har bestyrelsen i 2018 ønsket også at tilpasse vedtægternes bestemmelser om andelshavernes rettigheder og forpligtelser, herunder regler for optagelse, stemmeret på generalforsamlingen, og udtræden. Desuden foreslås mindre moderniseringer af selskabets struktur og arbejdsform, herunder benyttelse af digitale medier til håndtering af forbrugerinformation, hvilket også kræver ændring af selskabets vedtægter. Der er lagt vægt på at forslaget til nye vedtægter for Holte Fjernvarme følger Dansk Fjernvarmes vejledning om vedtægter, den såkaldte ”standardvedtægt”, i så høj grad som muligt.

 

Vi ses til generalforsamlingen!

 

Skilt 01