faktura

Det er ikke altid lige nemt at gennemskue en faktura

Her har vi prøvet at forklare hvordan vores månedlige faktura er opbygget.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os.

Hvordan betaler du?

Hos Holte Fjernvarme betaler du for dit faktiske forbrug. Det vil sige at du hver måned får en faktura på det varmeforbrug du har haft i en given måned.

Din faktura består af tre dele:

1. Den variable pris

afhænger af hvor mange MWh du har brugt i den pågældende måned. Den variable pris bliver udregnet på følgende måde:

Månedens MWh-forbrug x Den variable pris

2. Motivationsafgiften

afspejler hvor godt du har udnyttet din varme. Motivationsafgiften bliver udregnet på følgende måde:

(35° – månedens afkøling) x (månedens MWh-forbrug x motivationsafgiften)*

*)Månedens forbrug i MWh ganget med motivationsafgiften er lig med Enhedsprisen – som er den du kan se på din faktura.

3. Fastprisen

er betinget af størrelsen på din ejendom. Det vil sige de kvadratmeter bolig og erhverv der er i ejendommen, dog minus din kælder, da den ikke indgår i regnestykket. Fastprisen bliver udregnet på følgende måde:

Ejendommens m² x antal dage i måneden/365 x fastprisen

Eksempel på udregning fra fakturaen nedenunder:

MWh-forbrug i måneden = 0,896 MWh
Månedens afkøling = 27°
Ejendommens m² = 120

Variabel pris:               0,896 MWh x 383 kr. =                                        343,17 kr.

Motivationsafgift:      35° – 27° = 8° x 0,896 x 17,92* kr. =                    143,36 kr.

Fastpris:                          120 m² x 30/365 x 35 kr. =                                   345,21 kr.

Total før moms                                                                               831,74 kr.

Moms 25%                                                                                                       207,94 kr.

Total med moms                                                         1.039,68 kr.

*)Enhedspris = MWh x motivationsafgift**

**)Motivationsafgiften i 2019 er er 20 kr. eksklusive moms, pr. grad.

OBS! Dette er baseret på priser fra 2019-takstbladet.

Eksempel på faktura:

KM_C554e-20190726124909