Info til VVS’ere og professionelle samarbejdspartnere
Christiansborg

Holte Fjernvarme dropper ansøgningen om forrentning af indskudskapital

Som nogen måske har bemærket, har flere medier i år omtalt fjernvarmeselskabers ret til forrentning af indskudskapital, hvor også Holte Fjernvarme har været omtalt. Medieomtalen har kredset om, at dette kunne medføre prisstigninger (“millionregninger”) for fjernvarmekunderne, og at pengene kunne trækkes ud af fjernvarmeselskaberne og bruges til andre formål. Og vi vil gerne slå fast med det samme – hvis du er fjernvarmekunde hos Holte Fjernvarme, er der ingen grund til at frygte prisstigninger som følge af denne sag.

Sagen drejer sig om en række fjernvarmeselskaber, med selskabet Eniig a.m.b.a. i spidsen, som har ansøgt om lov til at tilskrive forrentning af indskudskapital i en årrække. Hvis man, som Eniig, får denne tilladelse, kan forrentningen opkræves hos varmekunderne som en del af varmeprisen – hvilket altså giver en prisstigning. Holte Fjernvarme har tidligere søgt om lov til forrentning af indskudskapitalen, hvilket senest blev omtalt på generalforsamlingen 2016. Samtidig med den øgede medieomtale af sagen, har Holte Fjernvarmes bestyrelse drøftet denne ansøgning grundigt, og bestyrelsen har besluttet at trække ansøgningen tilbage.

Beslutningen blev truffet, da en eventuel tilladelse til at opkræve forrentning af indskudskapital hos varmekunderne alligevel næppe ville blive benyttet i praksis. Beslutningen om, hvor vidt forrentningen ville skulle opkræves hos varmekunderne ville nemlig ligge hos selskabets ejere – dvs. i vores tilfælde hos varmekunderne selv, som er repræsenteret via bestyrelsen. Da det er bestyrelsens strategi at arbejde for at sænke varmeprisen i de kommende år, vil en prisstigning ikke være aktuel, uanset om selskabet ville få lov til det eller ej. Derfor blev ansøgningen trukket tilbage.

Og – vigtigst af alt – da Holte Fjernvarme er forbrugerejet, er der ikke mulighed for at flytte vores varmekunders penge andre steder hen.

Se evt. et udvalg af de artikler, der omtaler sagen, her:

http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-03-20-kaemperegning-pa-vej-til-danske-fjernvarmekunder-vi-skal-have-lukket-det-hul.

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-03-20-varmeselskab-opkraever-ekstra-millioner-hos-kunder-her-kan-regningen-ogsaa-stige.

Dansk Fjernvarme har skrevet foreningens svar på sagen, som uddyber det ovenstående – læs evt. svaret her: http://www.danskfjernvarme.dk/nyheder/nyt-fra-dansk-fjernvarme/170320–dansk-fjernvarme-st%C3%B8tter-ministeren-i-at-sikre-varmekunderne.