Skilt 03

Ekstraordinær generalforsamling

På Holte Fjernvarmes ordinære generalforsamling d. 24. september 2018 blev bestyrelsens forslag om vedtægtsændring enstemmigt vedtaget. Reglerne om vedtægtsændring kræver imidlertid at disse også vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, grundet antallet af fremmødte andelshavere på den ordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte andelshavere.

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling 15. oktober 2018

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes i Holte Fjernvarmes mødelokale på Skovlytoften 5, 2840 Holte, kl. 13.00. Der vil ikke være forplejning til den ekstraordinære generalforsamling.