Bestyrelsen 2018, Fra Venstre: Tonny Dam Jensen Fra Sdr. Felding Varmeværk, Thomas Lykke Pedersen Fra Norfors, Bjørk Paamand Olsen Fra Holte Fjernvarme, Carl Hellmers Fra Fredericia Fjernvarme, Og Michael Høj-Larsen Fra Kerteminde Forsyning Varme.
Bestyrelsen 2018, fra venstre: Tonny Dam Jensen fra Sdr. Felding Varmeværk, Thomas Lykke Pedersen fra Norfors, Bjørk Paamand Olsen fra Holte Fjernvarme, Carl Hellmers fra Fredericia Fjernvarme, og Michael Høj-Larsen fra Kerteminde Forsyning Varme.

Efter energispareordningen – hvad så?

Holte Fjernvarme er medlem af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab (DFH), og har været medlem siden selskabets stiftelse. DFH fik før sommerferien genvalgt sin bestyrelse, som den 11. september var samlet hos Holte Fjernvarme for at lægge strategi for selskabets fremtid i lyset af energispareordningens ophør efter 2020.

DFH blev oprettet i 2014 som en konsekvens af, at stigende krav til mængder og dokumentation fik flere og flere værker til at ønske en fælles løsning. Og da fællesskab er én af grundtankerne bag fjernvarmen, var det naturligt for fjernvarmeselskaberne at oprettet et fælles selskab, der kunne varetage energisparekravet for medlemsværkerne. Bjørk Paamand Olsen har siddet i DFH’s bestyrelse for Holte Fjernvarme siden selskabets stiftelse, og gør det fortsat. DFH har 131 andelshavere og forvalter omkring 200 GJ energibesparelser for fjernvarmeselskaberne. Dermed er DFH i dag én af Danmarks største aktører på energibesparelsesområdet, på størrelse med f.eks. Ørsted.

Selskabet vil fortsat hjælpe fjernvarmeværker med handel og administrativt arbejde med energispareordningen, frem til ordningen lukker i løbet af 2021. Selskabets generalforsamlinger i sommeren 2019 og 2020 vil drøfte, om DFH skal videreføres med andre serviceopgaver for fjernvarmeselskaberne – f.eks. som indkøbsforening på andre områder.

Vi har tidligere skrevet om det seneste energiforligs betydning for bl.a. energispareordningen – se her.

På billedet fra venstre mod højre: Tonny Dam Jensen, Sdr. Felding Varmeværk, formand Thomas Lykke Pedersen, Norfors og Dansk Fjernvarmes bestyrelse, Bjørk Paamand Olsen, Holte Fjernvarme, Carl Hellmers, Fredericia Fjernvarme, og Michael Høj-Larsen, Kerteminde Forsyning. Fotograf: Kim Behnke.