Flag Paa Halv

Dødsfald i bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Niels Horn er gået bort d. 8. januar 2018, efter kort tids sygdom. Niels Horn blev 74 år.

Niels har været medlem af Holte Fjernvarmes bestyrelse siden 2013. Både bestyrelsen og selskabets ansatte har i perioden sat stor pris på Niels’ bidrag til fjernvarmen, ikke mindst i kraft af hans ærlige og direkte, men altid venlige og konstruktive tilgang til både store og små anliggender i selskabet. Ikke mindst hans nysgerrighed, indsigt og engagement i strategiarbejdet vil blive savnet. Fra Holte Fjernvarme sender vi de bedste tanker til Niels’ familie, med tak for alt.

Ifm. ovenstående indtræder 1. suppleant Birgitte Brinch Madsen som bestyrelsesmedlem.