Oresund Bridge 2443286 1920

Den danske og den svenske fjernvarmemodel

Hvorfor gør vi ikke bare som i Sverige?

Der har i den senere tid været talt en del om Sveriges fjernvarmemodel, og spørgsmålet bliver rejst – hvorfor gør vi ikke bare som Sverige?

Det er vigtigt at være åben overfor nye muligheder for forbedringer af den danske fjernvarmemodel, men der er også grund til at huske de goder den har – især for forbrugerne, miljøet og vores samfund.

Der er helt sikkert en del vi kan lære af Sverige, og i en artikel i Altinget fortæller Rambøll at “et friere brændselsvalg og frihed til at sælge fjernkøl på det kommercielle marked“, er ting som ser ud til at virke godt i Sverige og er noget vi med fordel kunne prøve at implementere til gavn for den danske fjernvarmemodel. Især tiltag som et friere brændselsvalg ser Holte Fjernvarme som et vigtigt udviklingspunkt for dansk fjernvarme. Artiklen taler også om at man i Sverige, i modsætning til i Danmark, har et system hvor fjernvarmeselskaberne er privatiserede, hvilket synes at skabe et system til fordel for investorer i stedet for forbrugeren og samfundet som helhed.

I et forsøg på at øge effektiviseringen af den danske fjernvarmemodel bliver en privatisering og kommercialisering af den danske fjervarmesektor ofte diskuteret. Denne løsning har Grøn Energi og Cevea undersøgt i rapporten”Kommercialisering eller samfundsnytte? – Fjernvarmen under lup“. Her konkluderes det blandt andet at “selvom der er løfter om højere effektivitet, lavere forbrugerpriser og større valgfrihed for kunderne, er erfaringerne med privatisering i bedste fald blandede.

Hvad mener vi i Holte Fjernvarme?

Holte Fjernvarme er et lokalt fællesejet fjernvarmeselskab, som det er tilfældet mange steder i Danmark. Det fælles ejerskab giver et miljø hvor de forskellige fjernvarmeselskaber samarbejder og deler deres viden med hinanden for at skabe gode løsninger. Der er et fælles mål i de fællesejede fjernvarmeselskaber, og det er at give vores forbrugere den lavest mulige fjernvarmepris. Det skaber en model med fokus udelukkende på forbrugerne og samfundet, frem for investorer som skal tjene på fjernvarmesalget. Især dette, synes vi i Holte Fjernvarme, er værd at holde fast i – og det håber vi, at du som forbruger er enig i.

Hvis du gerne vil vide mere om den svenske og den danske fjernvarmemodel, så læs eventuelt mere her: Rambøll: Sverige er ikke kun et fjernvarme-forbillede på Altinget.dk “Kommercialisering eller samfundsnytte? – Fjernvarmen under lup” Rapport fra Grøn Energi og Cevea