Holte Fjernvarme er per 1. juli 2023 sammenlagt med Norfors, og Holte Fjernvarme a.m.b.a er derfor under likvidation. Af den årsag fortsætter Holte Fjernvarmes hjemmeside i den kommende periode med begrænset indhold om selskabet. De oplysninger, du som kunde kan få brug for, kan du finde på Norfors hjemmeside under afdelingen Holte Fjernvarme.

Holte Fjernvarme a.m.b.a generalforsamling har besluttet, at selskabet sammenlægges med I/S Norfors per 1. juli 2023. 

Konkret betyder det, at Holte Fjernvarmes aktiver og aktiviteter samt passiver er overført til I/S Norfors, som har etableret en fjernvarmeafdeling benævnt Holte Fjernvarme – på linje med de øvrige fjernvarmeafdelinger i I/S Norfors.

Sammenlægningen gør os endnu bedre rustede til de store opgaver, der ligger forude. Det være sig såvel udbygning af fjernvarmen som den grønne omstilling af produktionsanlæg.