Holte Fjernvarme a.m.b.a. er varmeleverandør til Rudersdal-området nord for København. Vi leverer varme via import af kraftvarme og affaldsvarme, samt fra vores egne centraler.

Adresse:
Skovlytoften 5-7
2840 Holte

Telefon:
4542 0002
Mail: til@holte-fjernvarme.dk

Nyheder fra Holte Fjernvarme
Nye Tariffer

Nye Tariffer

Holte Fjernvarme ændrer tariffer pr. 1/1 2019. - hvad betyder det for dig? Varmen bliver ikke…

Generalforsamling 2018 – Og Mini-messe

Generalforsamling 2018 - og mini-messe

Holte Fjernvarme er dit fjernvarmeselskab – og vores årlige generalforsamling er din mulighed for at…

Cybersikkerhed I Fjernvarmehverdagen

Cybersikkerhed i fjernvarmehverdagen

Hvad er cybersikkerhed? Cybersikkerhed fylder en del i hverdagen for de fleste virksomheder – men…

Ny Lov Om Varmeforsyning

Ny lov om varmeforsyning

Folketinget har vedtaget en ny lov om ændring af lov om varmeforsyning. Dette betyder at vi…